Category: Güneş Yakartepe

Debussy bu parçanın genelinde A,B,A formunu kullanmıştır. Ama A ve B’yi 2 farklı kutucuk gibi düşünmemiş, X ve Y adını verebileceğimiz materyalleri A ve B’nin içinde geliştirerek sık sık kullanmıştır. X materyali (1-4 ölçüler) bazen modlar kullanarak, bazen kontrşan yardımıyla bazen de armonik olarak gelişimini sürdürmüştür. Armonik bakımından bir netliği…